Baş sahypa« Yslamy öwreniş gollanmasy » Kitap barada

YSLAMY ÖWRENIŞ GOLLANMASY

Redaktor
Öwezberdi PAŞAKULYÝEW

Tehredaktorlar
Nurgül MOLDALIÝEWA

Müjella TEKIN
Çaphana

Sistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel.: (0312) 229 18 81

Şahadatnama №: 12930

2010-06-Ý-0003-830

ISBN: 978-975-19-4901-1
 

Aragatnaşyk

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 147/A

06800 Çankaya/ANKARA

Tel.: 0090 (312) 295 72 93-94

Faks: 0090 (312) 284 72 88

www.diyanet.gov.tr
diniyayinlar@diyanet.gov.tr

Dini işler guramasynyň neşirleri /830  Naýbaşy eserler /54   Korrektor İsmail DERİN

Lütfi ŞENTÜRK-Din işleri guramasynyň ýokary geňeşiniň öňki agzasy,

Seýfettin ÝAZYJY-Din işleri guramasynyň ýokary geňeşiniň öňki agzasy,

Berdi SARYÝEW-Türkmen diline geçiren.

ANKARA- 2010

Bu kitap Dini işler ýokary guramasynyň 03.04.2003-nji ýyldaky 66-njy kararyna laýyklykda neşir edildi.
© Dini işler guramasy