Baş sahypa« DÖRDÜNJI BÖLÜM GÜNÄLER » 7-8-9-10

7. Nepil göterim gymmaty (riba, faiz)

8. Spirtli içgileri we narkotik maddalary ulanmak

9. Para, peşgeş

10. Humar

Bu dört madda bilen baglanyşykly günäler hakynda kitabyň “ HALALLAR WE HARAMLAR ” bölüminde giňişleýin maglumatlar berilýär.