Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » Amalda mezhepler

Sünni musulmanlaryň arasynda has giňden ýaýran mezhepler dört sanydyr: Hanefi, Şafii, Mäliki we Hanbelidir.