Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » DINI DÜZGÜNLERIŇ ÇEŞMELERI (ŞERIGAT DELILLERI)

Din bilen baglanyşykly kada-kanunlardyr düzgünleriň esaslanýan çeşmeleri: kitap, pygamberiň sözleri (sünnet), birlige gelme (ylalaşma) we düzgüne uýma bolup, jemi dört sanydyr. Dini düzgünler we kadalar bu dört sany çeşmeden alnandyr. Häzir bolsa olaryň her birini gysgaça düşündireliň: