Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » Kitap

Kitap- Mukaddes Gurhandyr.

Gurhan-“Alla tarapyndan Jebraýyl aleýhissalamyň araçylygy bilen arap dilinde pygamberimize iberilen we bize çenli agyzdan agza, nesilden nesle geçmek ýoly bilen gelip ýeten, sahypalarda ýazylan sözdür.”