Kitaplardan

    Bir kişi doganyna şeýle hat ýazdy: «Saňa ylym paýy berlipdir. Sen ylmyň nuruny günä garaňkylygy bilen öçürme. Ýogsa sen ylym eýeleri ylmyň nury bilen ýol ýöreýän wagty garaňkylykda galarsyň».

Baş sahypa IKINJI BÖLÜM YBADAT